ข้อควรคำนึงถึงก่อนเลือกบริการรับออกแบบแพคเกจจิ้ง

0 Comments
รับออกแบบแพคเกจจิ้ง

                ผู้ผลิตสินค้าคงประสบปัญหาเดียวกันนั่นคือ ปัญหาเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้ง ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อมีสินค้าพร้อมขายแล้ว แต่ยังหาคนรับออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ได้ เรื่องของแพคเกจจิ้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญมาก เพราะถือเป็นส่วนที่เป็นหน้าเป็นตาของสินค้าของเราเลยก็ว่าได้ ถ้าแพคเกจจิ้งดูสวยสะดุดตา ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว การเลือกบริการออกแบบแพคเกจจิ้งจึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ก่อนเลือกใช้บริการรับออกแบบแพคเกจจิ้งมีข้อควรคำนึงถึงอย่างไรบ้าง                 1. ความน่าเชื่อถือ ต้องดูการดำเนินงานของผู้ให้บริการรับออกแบบแพคเกจจิ้งว่ามีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ในการทำงานมากน้อยแค่ไหน ยิ่งถ้ามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองยิ่งดี เพราะจะส่งผลต่อราคาการผลิตที่ลดต่ำลงเนื่องจากไม่ต้องไปจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านแพคเกจจิ้งด้วย                 2. มีระบบการทำงานเป็นขั้นตอน มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คุ้มราคา แพคเกจจิ้งบางอย่างอาจต้องการลักษณะเฉพาะพิเศษ การทำงานจึงต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีการใช้เทคนิคพิเศษ หรือเครื่องมือพิเศษเข้าช่วย ถ้ามีทีมงานคอยให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย ด้านกราฟิก ด้านการออกแบบ และด้านการพิมพ์ด้วยยิ่งดี นักออกแบบต้องสามารถประเมินลักษณะของแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมกับสินค้า รวมไปถึงวัสดุที่จะนำมาใช้ได้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบหน้ากล่องบรรจุภัณฑ์เพียงเท่านั้น และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกับนักออกแบบได้ด้วย ซึ่งผู้รับบริการสามารถพูดคุยกับนักออกแบบได้โดยตรงเพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด                 3. มีการเสนอราคาที่ชัดเจน ผู้ให้บริการรับออกแบบแพคเกจจิ้งจะต้องระบุสเปคงาน เงื่อนไขการให้บริการชัดเจนตามราคาที่เป็นจริง เช่น ถ้าเพิ่มเทคนิคพิเศษต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไร หากมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพิ่มเติมจากราคาสินค้าที่เสนอก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเช่นกัน ราคาที่เสนอนั้นต้องเป็นราคามาตรฐานตามท้องตลาด ไม่มีการโก่งราคาแต่อย่างใด […]